La achitarea a 6 luni în avans, dumneavoastă primiți 1 lună gratuit.

Condiții:
1. Pentru primirea bonusului în baza promoției, achitarea se efectuează în formă de avans, la oficiul companiei 
2. Promoția este valabilă numai pentru persoane fizice.